Felanmälan

Vid akuta ärenden ring 0736-192001 . Med akuta fel avses fel som kan orsaka skador på person eller fastighet/egendom.

Får vi gå in med nyckel? Ja

Felanmälan/Jour

Fastighetsförvaltare, Mia Berling
Tel - kontor: 0735-172001

Fastighetsskötare, Ivan Gardasevic
Tel - akut: 0736-192001

Besöksadress: Flygaregatan 25 Halmstad