För hyresgäster

Hyresgästinformation

Här har vi samlat information och svarar på vanliga frågor som rör dig som är hyresgäst hos oss. Har du övriga frågor är du välkommen att kontakta oss.

Våra telefon- och öppettider.

Vi har telefontid varje dag mellan kl 09:00 och 12:00. Vill du besöka oss? Boka tid så att vi garanterat är på plats på kontoret för att ta emot dig.

Felanmälan dygnet runt.

Felanmälan gör du enkelt direkt här på hemsidan, dygnet runt. Vi får då en notis om din anmälan och kontaktar dig senast näst följande dag. Lämna alltid ditt namn och telefonnummer så att vi enkelt kan återkoppla till dig.

Anmäl ett akut problem.

Om du skulle drabbas av ett akut problem, dvs ett fel som kan orsaka skador på person, fastighet eller annan egendom, ringer du snarast 0736-192001, Ivan Gardasevic.

När får du tillgång till lägenheten?

När du beviljats lägenhet hos oss kommer vi tillsammans med dig att besiktiga lägenheten, kontakta oss för tid. Du får då även dina nycklar

Hyresinbetalning.

Hyran betalas alltid i förskott vid månadsskiftet.

Vill du hyra lägenhet hos oss?

Vi tillämpar vi ett intresseanmälningssystem. Om du är intresserad av lägenhet uppmanar vi dig att skicka in en intresseanmälan. Så kontaktar vi dig om vi hittar ett objekt som passar.

Lägenhetsbyte.

Vill du byta lägenhet med någon krävs en skriftlig ansökan till oss på Berlings Fastigheter.

Uthyrning av lägenhet i andra hand.

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs alltid tillstånd från oss. Skäl som vi tar hänsyn till är t ex studier eller tidsbestämt arbete på annan ort.
Det är alltid du som förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Hyr du ut lägenheten utan tillstånd förlorar du hyresrätten.

Så här gör du vid uppsägning och utflyttning

En uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägningstiden är tre månader. Du är enligt hyreslagen skyldig att ha lägenhetsvisningar för nya potentiella hyresgäster. Innan du flyttar ut gör vi gemensamt en besiktning av lägenheten. Samtliga nycklar ska lämnas in senast klockan 12.00 på utflyttningsdagen, om inget annat avtalats. Infaller utflyttningsdagen på en lördag eller helgdag får du uppskov till första vardagen därefter.

Lägenheten ska städas. Glöm inte utrymmen som balkong och förråd. Alla utrustningsdetaljer som ex dörrar, hatthyllor mm ska finnas på plats i lägenheten. Besiktning av lägenheten sker i normala fall när lägenheten är tömd och efter överenskommelse med oss på Berlings Fastigheter.

Om du av någon anledning inte ombesörjt någon av punkterna ovan kommer vi att debitera dig för motsvarande kostnad.

Internet och TV.

Internet o TV- Vi har för avsikt att ansluta ansluta alla fastigheter till fibernät. Nu har vi olika lösningar för respektive fastighet. Kontakta oss för att få info om  anslutningar till din lägenhet.

Är lägenheten försäkrad?

Vi har försäkrat byggnaden, biutrymmen osv. Du behöver en hemförsäkring som förhindrar att dina kostnader blir allt för stora vid eventuella skador i lägenheten Vi rekommenderar även att du sätter upp en brandvarnare och att du kontrollerar batterierna regelbundet

Montering av ex en vägg-tv

Du får montera en vägg-TV om det är fackmannamässigt utfört. Du är alltid skyldig att återställa eventuella ingrepp den dagen du flyttar. Ett förslag är att du använder ett bordsstativ till din tv så slipper du skador på väggen.

Vad gäller när man vill ex måla om.

Du får lov att måla om och/eller tapetsera din lägenhet men det ska vara fackmannamässigt utfört. Ett slarvigt arbete eller extrema färgval kan göra dig ersättningsskyldig den dagen du väljer att flytta ut. Kontakta oss på förvaltningen så hjälper vi dig med vilka regler som gäller och ger dig tips om material- och färgval.

När något går sönder.

Om något som tillhör lägenheten går sönder eller slits ut ska du kontakta oss snarast, vi reparerar alla skador som uppstår på vår egendom. Det gäller även i gemensamhets utrymmen som till ex tvättstugan. Du har anmälningsskyldighet och kan bli ersättningsskyldig om du inte anmäler en skada.

Ansvar då något går sönder.

Du är ansvarig för alla skador och onormalt slitage som uppkommer i din lägenhet, oavsett om de orsakats av någon som tillhör hushållet eller någon som besökt dig och agerat vårdslöst eller försumligt. Ditt ansvar gäller även om du har inneboende, hyr ut i andra hand eller om du har anlitat hantverkare som orsakar skador i din lägenhet. Du som lägenhetsinnehavare är alltid ersättningsskyldig enligt hyresrättslagen, oavsett vem som förorsakat skadan.

Grannar stör.

Tag i första hand kontakt med din störande granne och tala om att du blir störd. Om grannen mot förmodan ej upphör med sitt störande, skall du kontakta oss. Vi försöker då gemensamt lösa problemet. Att få klagomål är allvarligt. En störande hyresgäst riskerar att förlora rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du som blivit störd antecknar vem som stör dig samt tidpunkter för störandet. Om ärendet inte kan lösas genom oss, så lämnar vi det vidare till Hyresnämnden.

Felanmälan

Får vi gå in med nyckel? Ja

Felanmälan/Jour

Fastighetsförvaltare, Mia Berling
Tel - kontor: 0735-172001

Fastighetsskötare, Ivan Gardasevic
Tel - akut: 0736-192001

Besöksadress: Flygaregatan 25 Halmstad